Rosenvold Slot

Afstand: 12.97 Km

Foran kystskrænterne, på det lave engareal ud mod Vejle Fjord få hundrede meter fra havet, opførte Karen Gyldenstjerne sit enkesæde Rosenvold i 1585.
Holger Rosenkrantz havde tidligere oprettet Rosenvold som hovedgård omkring 1570. Han havde erhvervet arealerne fra den tidligere røverborg ”Stagsevold”. 

Borgruinen ses endnu i dag i skoven nordøst for Rosenvold, og blev antagelig nedbrudt af Dronning Margrethe d. I, i sidste halvdel af 1300-tallet.

I 1621 blev Rosenvold solgt til Ellen Marsvin til Holckenhavn, den tids store godssamler og Christian IV’s svigermor.

I 1630 blev Ellen Marsvin på kongens bud beordret til at afstå Rosenvold til sin datter Kirsten Munk, da hun var blevet forvist fra hoffet efter at have nægtet kongen adgang til sit kammer. Kirsten Munks arvinger måtte i 1660 sælge Rosenvold til Henrik Rantzau.

Rantzau-slægten er fortsat ejer af Rosenvold og har således været ejer af godset i næsten 350 år. Den nuværende ejer, Carl Johan Ulrik greve Rantzau, er den 17. i rækkefølgen.


Rosenvold Slot er i privat eje og er desværre ikke offentligt tilgængelig.

Opdateret af: Destination Kystlandet  | info@kystlandet.com
sommerdag Rosenvold Slot Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Rosenvold Slot og voldgrav Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Røde lader Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Rosenvold Slot og voldgrav Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet